Na een uitgebreide inventarisatie heb ik aan de hand van mijn eigen ervaringen en die van anderen een programma ontwikkeld onder de naam 'Starten met Stoppen' . Het programma richt zich op ondernemers die willen gaan stoppen met hun bedrijf en het willen verkopen of overdragen aan de volgende generatie. In drie modules worden zij voorbereid op dit ingrijpende proces zodat ze een passende strategie kunnen kiezen, en bewust kunnen participeren in het proces van verkoop en overname van het bedrijf. Aan bod komt o.a.: vanuit welk perspectief verkoopt de eigenaar zijn bedrijf, het maken van een plan van aanpak, de juiste adviseurs kiezen, en het verduidelijken van de rol van de DGA in iedere fase van het proces. Na de verkoop volgt er nog een periode van begeleiding om het bedrijf goed los te laten, met de voorbereiding op een nieuwe invulling van het leven.

In maart 2002 richt ik NovaVisie B.V. op als een adviesbureau dat zicht richt op het begeleiden van verkoop en overname van bedrijven, en op opvolgingsvraagstukken binnen familiebedrijven. Eerst vanuit het programma 'Starten met Stoppen', maar later in veel bredere zin door de samenwerking met andere professionele partijen. Zo ontwikkelt NovaVisie zich tot een netwerkorganisatie waarin verschillende professionals in verschillende samenstellingen samenwerken.