Als afsluiting van de sabbatical die volgt op mijn afscheid bij Smals B.V., maak ik in januari 2002 een zeilexpeditie naar Antarctica met zes mensen. Tijdens die tocht filosofeer ik over mijn toekomst, wat zal ik eens gaan doen? Een vriend raadt me aan om iets op het gebied van 'het familiebedrijf' te doen, en dan met name de verkoop en overname. Met de Zuidpool in zicht zetten we een aantal cases op die kunnen spelen rond de verkoop en overname van bedrijven. Ik constateer dat de dienstverlening zich in deze processen vooral richt op de technische kant van het verhaal: juridisch, financieel, en fiscaal. Maar mijn persoonlijke vraagstukken als scheidend DGA kwam ik nergens tegen. De relatieve eenzaamheid waarin je besluiten moet nemen, en je je soms onbegrepen voelt door een omgeving die alleen oog heeft voor je successen: je komt jezelf behoorlijk tegen tijdens zo'n proces.

Aldus ontstaat het idee om vanuit mijn eigen ervaring een programma te ontwikkelen voor DGA's die gaan stoppen met hun bedrijf. In maart 2002 start ik een onderzoek naar de persoonlijke en emotionele processen bij verkoop en overname van bedrijven. Hiervoor interview ik veel oud-eigenaren van bedrijven en hoe zij het proces van verkoop en overname hebben ervaren; wat ging er goed en wat niet? Ik voer gesprekken met veel verschillende opvolgers; binnen familiebedrijven, management buy-ins en buy-outs, en kroonprinsen die op het moment van overname terzijde werden geschoven. Om een nog beter beeld van deze processen krijgen organiseer ik twee rondetafelgesprekken met ervaringsdeskundigen onder leiding van een trainer-coach van de Baak; één met acht ondernemers die gestopt waren en één met acht ondernemers die bedrijven hadden gekocht of de voorgaande generatie hadden opgevolgd.
Daarnaast heb ik de wetenschappelijke literatuur geraadpleegd over dit onderwerp ter onderbouwing van mijn aanpak. Ik heb gesproken met een aantal experts op het gebied van familiebedrijven: Prof. Dr. Roberto Floren van de Nyenrode Business School, Albert Jan Thomassen, Directeur van het Centrum van het Familiebedrijf, en Prof. Dr. Theo Compernolle, expert op het gebied van de emotionele en relationele kant van leiderschap en stress.